Historie společnosti

Tiskárna byla založena před 40 lety a v době vzniku spadala pod Obvodní podnik služeb (OPS). Provozní budova sídlila ve Vodičkově ulici a v letech 1982-1983 se přestěhovala do Modřan, kde stojí dodnes. V roce 1991 koupil podnik pan Kaliba pod názvem Jan Kaliba TISK. V roce 1995 změnil název na TISK KALIBA a spol. v.o.s. a roku 2002 byl název společnosti změněn na TISKÁRNA KALIBA spol. s r.o. Roku 2005 prodal Jan Kaliba podnik společnosti TNM Print s.r.o., která jej provozovala do poloviny roku 2007.

Dne 5.6.2007 přešla tiskárna do vlastnictví Ing. Zdeňka Laciny a získala status rodinného podniku.

Tiskárna začala pod novým vedením viditelně prosperovat, došlo k navýšení výroby a nákupu nových technologií.

Plány tiskárny do budoucnosti jsou zřejmé – pokračování v nastaveném trendu, dobře fungující servis pro zákazníky, modernizace, vzdělávání zaměstnanců a dosažení velikosti středního podniku.